İthalat Hizmetleri

  • İthal edilecek eşya ile ilgili ön çalışma yapılması (kota,gözetim,standardizasyon, sair kısıtlama ve ön izinlerin tespiti)
  • Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti
  • Ordino ve banka evraklarının alınması
  • Orijinal tasdikli ilgili belgelerin tasnifinin yapılarak operasyon departmanına teslimi
  • Uygun rejimin tatbiki (Dahilde İşleme Rejimi,Antrepo Rejimi v.b.)
  • Gümrük onay ve eşyanın muayenesinin yapılması
  • Tahakkukların yapılarak ilgili teminat ve vergilerin ödemelerinin yapılması
  • Eksiklik,hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi
  • İlgili firmanın vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın fiziki teslimi
  • Evrak teslim formu ile evrakların müşteriye süratle teslimi