İhracat Hizmetleri

  • İhraç edilecek eşya ile ilgili ön çalışamanın yapılması (izinlerin vs.belirlenmesi)
  • Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti
  • Eşya türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması
  • ATR.,EUR.1,Menşe Şahadetnamesi düzenlenmesi ve onayı (ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemlerinin yapılması)
  • Bilgisayar ortamında beyannamenin düzenlenmesi ve operasyon işlemlerinin tamamlanması
  • Yüklenen aracın gümrük işlemlerinin takibi
  • Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi
  • Geçici ihracat işlemlerinin ve evrak (D.İ.İ.B., ayniyat vs.)sürelerinin takibi
  • Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması
  • Evrak teslim formu ile evrakların ve kapatılan gümrük çıkış beyannamesinin ihracatçı nüshasının firmaya teslimi