Gerekli Belgeler

T.C. GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜKLERİNE BAĞLI GÜMRÜKLER İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

– Vekaletname
– Ticari Sicil Gazetesi
– İmza Sirküleri
– Vergi Dairesi Yazısı(Vergi Mükellefi olunduğuna dair)
– Ticaret Odası Faaliyet Belgesi

GÜMRÜK İŞLEMLERİNE BAŞLANABİLMESİ İÇİN GEREKLİ İTHAL EVRAK DÖKÜMANI

– İthal eşyaya ait orijinal fatura
– İthal eşyaya ait gümrük kıymet bildirim formu(Tarafımızca hazırlanır)
– Sigorta poliçesi(İşlem FOB,EXW,CPT veya CF ise)
– Navlun Faturası
– Banka transfer dekontu veya KKDF
– Ordino
– Konişmento
– Çeki listesi
– Sanayici Taahhütname,Bakım Onarım Belgesi (Özel Evrak Gerektiren Mallarda)
– A.B. ülkelerinden ithal edilecek mallardan ATR; EFTA üyesi ülkelerden EUR.1 belgesi

GÜMRÜK İŞLEMLERİNE BAŞLANABİLMESİ İÇİN GEREKLİ İHRAÇ EVRAK DÖKÜMANI

– Resmi Türkçe Fatura
– Avrupa Topluluğu ülkelerine yönelik ihracatlarda ATR belgesi (Tarafımızdan düzenlenir)
– Anlaşmalı ülkeler için EUR.1belgesi (Tarafımızdan düzenlenir)
– Diğer ülkeler için Menşe Şahadetnamesi (Tarafımızdan düzenlenir)
– Peşin ödeme şeklinde yapılan ihracatta Döviz Alım Belgesi
– Özel evrak gerektiren ihraç eşyalar eşyalar için Kontrol Belgesi, Ziraat Raporu-Sağlık Raporu, v.b. istek doğrultusunda tarafımızdan alınır.
– İhracatın gerçekleşmesi için göndermek istediğiniz malın bağlı bulunduğu İharacatçılar Birliği üyeliği tarafımızdan yapılır.
– İthal edilen eşyanın ihracatında, ithalata ait tek idari belge ve ekleri