Diğer Gümrükleme Hizmetleri

  • Transit işlemleri
  • Geri gelen eşya işlemleri
  • Serbest Bölge işlemleri
  • Geçici ithalat
  • T.S.E. ile ilgili hizmetler
  • Deniz,hava ,kara nakliye hizmet organizasyonları
  • Posta Gümrük işlemleri
  • Tasfiye edilecek eşyaya ilişkin işlemler